Zahtjevi - Prigovori
Podnošenje prigovora

Makarski komunalac d.o.o. želi pružit svojim korisnicima kvalitetnu uslugu. Kako bi se eventulani problemi u najkraćem roku i pri tom što kvalitetnije riješili u dolje prikazanom obrascu možete upisati prigovor na uslugu ili neko svoje zapažanje koje je u domeni rada Makarskog Komunalca d.o.o.