Utemeljeno 1946

Naša Priča

Današnji Makarski Komunalac prvi put je osnovan davne 1946. godine i zvao se “Komunalno poduzeće Vošac”. Osnivač je bio grad Makarska koji je ujedno i jedini vlasnik firme. Komunalno poduzeće Vošac bavilo se jednostavnim poslovima održavanja čistoće u samom gradu Makarska kao i u okolnim mjestima koji su bili u sklopu općine Makarska (od Gradca do Brela).

Nakon 15-ak godina djelovanja pod imenom Vošac, 1963. godine poduzeće mijenja ime u “Komunalna ustanova Makarska”, da bi 1972. godine ponovo bilo preimenovano u “Komunalno poduzeće Makarska”. I dalje se obavljaju isti poslovi, samo što s vremenom dolazi do modernizacije i korištenja novih tehnologija

Makarski komunalac na početku svog djelovanja brojao je izmđu 25 – 30 radnika, te se širenjem djelatnosti kroz godine broj radnika do danas povećao na 73 i dodatnih 50-ak radnika tokom ljetnih mjeseci. Kroz povijest broj radnika u Makarskom komunalcu je bio i veći, te je u jednom trenutku brojao preko 140 radnika zbog preuzimanja raznih djelatnosti od grada Makarska.

Makarski Komunalac i dalje radi na razvoju i usavršavanju svojih usluga te se trudi dovest ih na razinu usluga unutar velikih gradova Europske Unije.

Educirajte se o recikliranju otpada i zaštiti okoliša

Saznajte više
Misija & Vizija

Misija

Misija ”Makarskog komunalca” d.o.o., Makarska je poboljšati kvalitetu življenja kako sadašnjih, tako i budućih naraštaja našeg grada, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološko prihvatljiv način kako bi se postiglo uzajamno zadovoljstvo korisnika usluga i djelatnika koji ih pružaju.

Vizija

Vizija ”Makarskog komunalca” d.o.o, za Grad Makarsku kao područje obavljanja komunalne djelatnosti je mjesto čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti.

Dužnost i cilj kao savjesnog pružatelja komunalnih usluga je radnicima osigurati priliku za učenje, razvoj i stvaranje karijere, biti tvrtka koja zna prepoznati i nagraditi uspjeh, kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost, te pratiti svjetske trendove u djelatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitetu usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenika, kao i zaštiti okoliša i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.