vozila
vozila Vaš partner u održivom gospodarenju otpadom
Javne Usluge

Učinkovito zbrinjavanje, održiva budućnost

Javne usluge podrazumjevaju prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u skladu s smjernicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13.

  • 1 Prikupljanje komunalnog otpada od privatnih i poslovnih subjekata
  • 2 Prikupljanje razvrstanih frakcija otpada i njihov odvoz na recikliranje ili oporabu
  • 3 Odvoz komunalnog otpada na adekvatno deponiranje
  • 4 Rad reciklažnog dvorišta
  • 5 Unaprjeđenje komunalne infrastrukture
  • 6 Prema dogovoru besplatno prikupljanje glomaznog otpada
  • 7 Edukacija o održivom gospodarenju otpadom
zeleni otoci
zeleni otoci Zeleni otoci: Vaša prva stanica za održivost.
Održivost

Pretvaranje otpada u resurs, jednu po jednu vrstu

U skladu sa sadašnjim mogućnostima i s nadom u buduća dodatna ulaganja, na području grada uspostavljena je mreža zelenih otoka na kojima je omogućeno odvajanje papirnatih i plastičnih frakcija (LINK na katastar zelenih otoka). Zeleni otoci se sastoje od polupodzemnih MOLOK kontejnera zapremnine 3 m3 i 5 m3 koji svojim dizajnom sprečavaju širenje neugodnih mirisa i raznošenje otpada uz pomoć vjetra ili životinja. Spremnici se prazne prema utvrđenom planu uz pomoć kamina opremljenih kranom za podizanje vreća iz poluspremnika.

logo
logo Unapređenje održivog gospodarenja otpadom
Financiski i budući planovi

Ulaganje u održivost za zeleniju budućnost

U posljednih 10 godina na području cijele Hrvatske na odlagalištima otpada zakkopa se preko 5 milijardi kuna. Svako smeće nije otpad već se radi o korisnim sekundarnim sirovinama za mnoge industrije. Makarski komunalac d.o.o. prihvatio je smjernice održivog gospodarenja otpadu, te u skladu s njima posluje.

Trenutno se na svakom kućnom pragu prikuplja miješani komunalni otpad kroz zelenu čipiranu kantu, papir karton kroz plavu kantu i plastična metalna i tetrapak ambalaža kroz žutu vreću. Spremnci za staklenu ambalažu mogu se pronaći u sklopu polupodzemnih spremnika na javno prometnoj površini. Glomazni otpad prikuplja se pozivom na kućnoj adresi do 3 m3 godišnje besplatno. Ostale frakcije otpada nastale u kućanstvu korisnici s podričja grada Makarske mogu besplatno odložiti na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu.

Educirajte se o recikliranju otpada i zaštiti okoliša

Saznajte više
Zeleni Otoci

Lokacije do najlakšeg odvajanja otpada

Zeleni otoci su mjesta na kojima građani mogu odložiti otpad koji se može reciklirati. Na zelenim otocima nalaze se spremnici za mješani komunalni otpad, papir, plastiku i staklo. Postavljeni na više lokacija u gradu Makarskoj. Na karti možete pronaći lokacije zelenih otoka i koje vrste otpada se mogu odložiti na pojedinoj lokaciji. Ako ste željni saznati kako pravilno odvojiti otpad možete pogeldati našu stranicu o edukaciji.