Zahtjevi - Glomazni otpad
Glomazni otpad

Kontaktirajte nas za odvoz glomaznog otpada

Po primitku zahtjeva biti ćete obavješteni o dolasku naših dijelatnika na Vašu adresu. Moguće je da i sami odvezete glomazni otpad na privremeno reciklažno dvorište. Lokaciju privremenog reciklažnog dvorišta možete pronaći na karti.Zatražite spremnik za odvajanje otpada

Kontaktirajte nas