Mobilno reciklažno dvorište
Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

Pronađite lokacije mobilnog reciklažno dvorište

Klikon na mapu možete vidjeti raspored mobilnog reciklažnog dvorišta. Aktivno mobilno reciklažno dvorište je označeno zelenom bojom.

  • Gorinka (pokraj vrtića Zvončica): 26.02.2024 - 28.02.2024
  • Makar: 29.02.2024. - 01.03.2024.
  • Ratac (pokraj hotela Dalmacija): 04.03.2024. – 06.03.2024.
  • Dugiš (pored kružnog toka): 07.03.2024. – 09.03.2024.
  • Zelenka (parking pored O.Š. oca Petra Perice): 11.03.2024. – 13.03.2024.
  • Centar (parking Osejava): 14.03.2024. – 16.03.2024.
  • Veliko brdo: 18.03.2024. – 20.03.2024.
  • Veliko brdo: 08.04.2024. - 10.04.2024.
  • Makar: 11.04.2024. - 13.04.2024.
  • Ratac (pokraj hotela Dalmacija): 15.04.2024. – 17.04.2024.
  • Dugiš (pored kružnog toka): 18.04.2024. – 20.04.2024.
  • Zelenka (parking pored O.Š. oca Petra Perice): 22.04.2024. – 24.04.2024.
  • Centar (parking Osejava): 25.04.2024. – 27.04.2024.
  • Gorinka (pokraj vrtića Zvončica): 29.04.2024. – 30.04.2024.
  • Veliko brdo: 09.09.2024 - 11.09.2024
  • Makar: 12.09.2024. - 14.09.2024.
  • Dugiš (pored kružnog toka): 16.09.2024. – 18.09.2024.
  • Zelenka (parking pored O.Š. oca Petra Perice): 19.09.2024. – 21.09.2024.
  • Ratac (pokraj hotela Dalmacija): 23.09.2024. – 25.09.2024.
  • Gorinka (pokraj vrtića Zvončica): 26.09.2024. – 28.09.2024.
  • Centar (parking Osejava): 30.09.2024. – 02.10.2024.
  • Veliko brdo: 18.11.2024 - 20.11.2024
  • Makar: 21.11.2024. - 23.11.2024.
  • Dugiš (pored kružnog toka): 25.11.2024. – 27.11.2024.
  • Zelenka (parking pored O.Š. oca Petra Perice): 28.11.2024. – 30.11.2024.
  • Ratac (pokraj hotela Dalmacija): 02.12.2024. – 04.12.2024.
  • Gorinka (pokraj vrtića Zvončica): 05.12.2024. – 07.12.2024.
  • Centar (parking Osejava): 09.12.2024. – 11.12.2024.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada iz kućanstva, a namijenjen je za korištenje fizičkim osobama. Kroz mobilno reciklažno dvorište može se odvojeno odložit plastična ambalaža, staklena ambalaža, metalna ambalaža, papirnata i kartonska ambalaža, plastika, baterije, akumulatori, lijekovi, tekstili, obuća, tiskarski toneri, manja EE oprema, fluorescentne cijevi, boje (u zatvorenim posudama).

Makarski komunalac d.o.o. i Grad Makarska apeliraju na građane da mobilno reciklažno dvorište koriste odgovorno, poštujući pravila razvrstavanja otpada, na način da odlažu otpad na odgovarajuće mjesto. Građani se također mole da u spremnike ne ubacuju otpad koji nije namijenjen za mobilno reciklažno dvorište već da, ako imaju isti, kontaktiraju Makarski komunalac d.o.o. koji će im dostaviti informaciju o daljnjem postupanju s tim vrstama otpada.